• Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

הפרויקט הבין-תחומי של 'בין שמיים לארץ' הוא אירוע אמנות שנתי, שפועל על מנת לחבר את השיח התרבותי וסצנת האמנות העכשווית עם עולם התוכן היהודי.

הנושא האוצרותי מתגבש מתוך קבוצת "בית מדרש אמנים", שדרך לימוד ודיון משותף מגבשים את אופייה של התערוכה והאירועים המלווים אותה. במרכז הפרויקט עומדת תערוכה קבוצתית, ובה מתקיימים אירועי אמנות מגוונים במיוחד – מוזיקה, קולנוע, מחול ופרפורמנס, לימוד וצפיה בכוכבים.

לאחר עיסוק בנושא הזמן הנוכחי בפרויקט "עכשיו עכשיו" ב-2013, עיסוק בנבואה בפרויקט "נביא נביא" ב-2014, ועיסוק במתודת הציטוט בפרויקט "[שם, שם]" ב-2015, נעסוק השנה בנושא אֲחֵרוּת בפרויקט "האחר, האחר".

צילום: דוד וינוקור

© 2016 by Between Heaven and Earth.